Ne'ko kupus, ne'ko meso, u prosjeku sarma: Biti će zanimljivo vidjeti što to jedemo mi u BiH!

Agencija za sigurnost hrane BiH prvi put će provesti istraživanje o prehrambenim navikama stanovništva u našoj zemlji.Direktor Agencije Đemil Hajrić otkrio je za „Avaz“ da se na pripremi istraživanja već uveliko radi i da će pilot-projekt startati od idućeg mjeseca.

Anketa za trudnice - Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BiH (MENU BiH) obuhvatit će ukupno 1.310 stanovnika, od čega 840 u FBiH, 430 u RS i 40 stanovnika u Brčko Distriktu.

Obuhvaćene su i dvije starosne grupe stanovništva, adolescenti od 10 do 17 godina i odrasli od 18 do 64 godine.

Reprezentativni uzorak za obje podgrupe odražavat će sve specifičnosti prehrambenih navika stanovnika u BiH - kaže Hajrić, dodajući da će istraživanjem biti obuhvaćene i trudnice.

Provest će se i ciljane ankete za trudnice te će biti testirano najmanje 130 žena.

- Struktura dizajna uzorka obuhvatit će sve relevantne socioekonomske parametre, antropološke mjere subjekata i obuhvatit će dio pitanja vezanih uz način života ispitanika kada je u pitanju potrošnja hrane i tjelesna aktivnost, kao i učestalost konzumiranja pojedinih grupa hrane.

Istraživanje potrošnje hrane provodit će se na individualnoj razini putem 24-satne metode prisjećanja intervjuiranjem ispitanika (CAPI metodologija).
Anketiranje će se provesti u domovima ispitanika s procijenjenim vremenom trajanja ankete oko 30 minuta - pojašnjava Hajrić.

Prema njegovim riječima, cilj projekta je formiranje baze podataka kao primarnog izvora informacija za potrebe procjene izloženosti različitim kemijskim kontaminantima i nutrijentima u hrani, te rizicima po zdravlje stanovništva, a može poslužiti i kao dokaz da je hrana sigurna od kemijskih opasnosti.

Inače, u pripremi je i dokumentacija za prijavu na novi natječaj koji je raspisala Europska agencija za sigurnost hrane, a koji se odnosi na istraživanje prehrambenih navika kod djece starosne kategorije od tri mjeseca do devet godina. Na ovaj način bi se prikupili podaci za kompletnu populaciju u BiH.
Podršku za ovo istraživanje dao je Europski autoritet za hranu (European Food Safety Authority) koji je i osigurao neophodan novac za provedbu, a u skladu s EU metodologijom koja garantira da će prikupljeni podaci u BiH biti harmonizirani s podacima zemalja članica EU i dio su opće europske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe..
(Izvor: Dnevni Avaz)

Komentari:

No comment.

Neka jedu kolače

Top teme


 

Trach

Promo

Kolumna