Vijeće EU-a u zaključcima o zemljama Zapadnog Balkana

Vijeće Europske unije na jučerašnjem zasjedanju u Luxembourgu usvojilo je niz zaključaka o zemljama Zapadnog Balkana među kojima je i Bosna i Hercegovina u procesu stabilizacije i pridruživanja EU.- Vijeće pozdravlja finaliziranje odgovora zemlje na Upitnik Europske komisije za Mišljenje o zahtjevu za članstvo u EU kroz mehanizam koordinacije i apelira na Bosnu i Hercegovinu da i dalje koristi ovaj važan mehanizam za pripremu dosljednih i sveobuhvatnih strateških dokumenata za cijelu zemlju, uključujući i one koje zahtjeva Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Vijeće podsjeća da zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU iz veljače 2016. godine predstavlja strateško opredjeljenje za napredak ka EU, koje se hitno mora pretočiti u sveobuhvatne reformske rezultate na terenu.

- Vijeće pozdravlja usvajanje nekih od reformi orijentiranih ka EU u Bosni i Hercegovini, poput akciza ili strategija za cijelu zemlju u oblastima okoliša i ruralnog razvoja. Međutim, Vijeće sa zabrinutošću primjećuje da su retorika podjela i predizborne kampanje značajno usporile tempo reformi, posebice što se tiče Reformske agende.

- Vijeće ponovo ističe da od Bosne i Hercegovine očekuje osiguranje potpune i učinkovite provedbe Reformske agende, u skladu sa Akcijskim planom koji je dogovoren sa vlastima Bosne i Hercegovine, uz konsultacije sa civilnim društvom, za dobrobit njenih građana te u bliskoj suradnji s Europskom unijom, međunarodnim financijskim institucijama i međunarodnim partnerima. Inkluzivne socijalno-ekonomske reforme, jačanje vladavine prava, uključujući jačanje neovisnosti i nepristranosti, kao i odgovornosti, profesionalizma i učinkovitosti, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, protiv radikalizacije i terorizma, protiv neregularnih migracija, kao i reforma javne uprave u skladu s europskim standardima na svim razinama vlasti, te daljnje unaprjeđenje suradnje između svih razina vlasti, su i dalje najvažniji prioriteti.

- Vijeće izražava žaljenje zbog nedostatka napretka po pitanju slobode izražavanja i izgradnje neovisnih medija, te poziva Bosnu i Hercegovinu da intenzivira napore na rješavanju ovih pitanja.

- Vijeće apelira na Bosnu i Hercegovinu da usvoji, kao najviši prioritet, odredbe Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine u skladu s međunarodnim standardima. Također poziva na potpuno usvajanje Zakona o sukobu interesa kao i Zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji.

- Vijeće je primilo k znanju raspisivanje općih izbora koji su zakazani za 7. listopada 2018. godine. Vijeće izražava žaljenje zbog nedostatka volje za kompromisom koji su do sada pokazale političke stranke i snažno poziva vlasti Bosne i Hercegovine da hitno izmijene izborni okvir, s ciljem da se osigura provedba rezultata izbora u listopadu 2018. godine. U ovom pogledu, svi politički lideri trebaju preuzeti odgovornost i pronaći rješenje u svezi sa Domom naroda Federacije BiH. Vijeće smatra da se izbornim reformama treba pristupiti u duhu dijaloga, kao važnom pitanju, te također poziva Bosnu i Hercegovinu na provođenje preporuka OSCE-ODIHR-a kako bi približila zemlju europskim standardima, uz unaprjeđenje demokratskih procesa za buduće izbore. Vijeće također ima u vidu da se druga pitanja u svezi sa izborima, uključujući odredbe za održavanje lokalnih izbora u Mostaru i za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, trebaju rješavati u dogledno vrijeme nakon izbora, a u skladu s europskim standardima; u tom pogledu, Vijeće naglašava da se ne trebaju poduzimati bilo kakvi zakonodavni ili politički koraci koji bi bili dodatni izazov za provedbu presude Sejdić-Finci i drugih povezanih presuda. Ove reforme, međutim, ne mogu utjecati na daljnju provedbu Reformske agende.

- Vijeće nadalje ponovno izražava svoje neopozivo opredjeljenje EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje, te ohrabruje sve vlasti i političke snage u Bosni i Hercegovini u premošćivanju retorike ukorijenjene u prošlosti, zaustave veličanje osuđenih ratnih zločinaca, te da aktivno promoviraju pomirenje, uključujući kroz obrazovanje. Vijeće ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da se dalje aktivno angažira kroz regionalnu suradnju i izgradnju susjedskih odnosa.

- Vijeće pozdravlja postignuti napredak po pitanju ekonomskog razvoja i konkurentnosti. Međutim, u skladu sa Zajedničkim zaključcima Ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske, Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da odgovori na ključne izazove poput slabe vladavine prava, još uvijek oslabljenog poslovnog okruženja, nedostatka jedinstvenog ekonomskog prostora, fragmentiranog regulatornog okruženja, velike i neučinkovite javne administracije, značajne neformalne ekonomije, slabog pristupa financijama za određene segmente ekonomije, korupcije, neujednačenosti tržišta rada sa visokom strukturalnom nezaposlenošću i niskom stopom zaposlenosti koja je povezana sa oslabljenim sustavom obrazovanja, slabim institucionalnim kapacitetima i nedostatkom podrške za investicijsku klimu, te ojača sveobuhvatni okvir za sanaciju banaka. Vijeće također ponovno ističe potrebu za daljnje napore vlasti Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite okoliša.

- Vijeće ohrabruje vlasti Bosne i Hercegovine na svim razinama da se aktivno opredijele za proces pripreme Mišljenja Europske komisije i daju svoj doprinos na zahtjeve Komisije. Vijeće ponovo ističe da će tijekom pripreme Mišljenja, Komisija trebati posvetiti posebnu pozornost provedbi presude Sejdić-Finci. Imajući u vidu da Ustav Bosne i Hercegovine navodi Bošnjake, Hrvate i Srbe kao konstitutivne narode (zajedno sa Ostalima), Vijeće ponovno naglašava da se principi jednakosti svih građana i nediskriminacije moraju biti u potpunosti zajamčeni. Vijeće će se očitati o procesu integracija Bosne i Hercegovine u EU na osnovu budućeg Mišljenja Komisije o zahtjevu zemlje za članstvo u EU.

Komentari:

No comment.

MEZA NIJE ZEZA

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna