Twining projekt nizozemske policijske agencije i Direkcije za koordinaciu policijskih tijela BiH

Svečanost kojom je počeo twinning projekt, koji financira EU, između Nizozemske policijske agencije (KLPD) i Direkcije za kordinaciju policijskih tijela BiH (Direkcija) održana je u ponedjeljak, 12. ožujka 2012. u Sarajevu, u sjedištu Direkcije.

Cilj projekta, financiranog iz Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU (IPA) u iznosu od 1,2 milijuna eura, je jačanje kapaciteta Direkcije i svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, uz pomoć 50 stranih policijskih stručnjaka iz nekoliko zemalja, koji će biti uključeni u više od 80 aktivnosti.

Zamjenik šefa Delegacije Europske unije u BiH Renzo Daviddi je izjavio: "Twinning projekt koji je počeo podržava Direkciju za kordinaciju policijskih tijela BiH, kao i rad svih agencija za provedbu zakona u ovoj zemlji, u cilju poboljšanja suradnje na međunarodnoj i državnoj razini. Nizozemska, kao ključni partner projekta, ali i Slovenija, Rumunija i Poljska, pružit će svoje znanje da bi se ovaj cilj i ostvario". Daviddi je dodao: "Direkcija je glavni partner međunarodnim sigurnosnim institucijama, kao i sigurnosnim institucijama EU, Direkcija je, također, središte uspješne borbe protiv organiziranog i teškog kriminala i jamstvo unutrašnje sigurnosti zemlje."

Prezentacija je bila usmjerena na očekivane rezultate projekta. Osim toga, naglašena je uloga Direkcije u međunarodnoj operativnoj policijskoj suradnji i predstavljeni su kapaciteti za prikupljanje, dijeljenje, upravljanje i analiziranje sigurnosnih informacija i sposobnosti Sektora za osiguranje važnih osoba i objekata. /republikainfo/

 

Komentari:

No comment.

Šutnja

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna