UKK ŠVICARAC O HYPO: Banka koja radi "S VAMA, ALI PROTIV VAS I ZA SEBE"

Udruženje korisnika kredita "ŠVICARAC" pozvalo je danas svoje članove da ne nasjedaju na poziv Alexandera Pickera i Hypo banke, koji su klijente pozvali na individualne pregovore i povlačenje tužbi.

 

UKK skreće pažnju klijentima Hypo banke, a osobito članstvu "Švicarca" da u direktne razgovore sa bankom bez stručnih osoba NE ULAZE. Uputili su svojim korisnicima i napismeno razloge zbog kojih ne treba pregovarati s Hypo bankom, a oni su sljedeći:


- Operativno na velikom dijelu F BiH klijenti nemaju mogućnost direktnog kontakta sa matičnim poslovnicama jer je u 2012. i 2013. godini zatvoreno 13 poslovnica;


- Problem kredita CHF je velik i za Banku koliko i za klijente i tu poziciju klijenti trebaju iskoristiti jer se više neće ponoviti;


- Propusti u postojećim ugovorima obrađenim na stručan način, a radi kojih Banka i nudi konverziju ugovora garancija su da će sudski proces biti završen u korist klijenta. Svaki novi potpisani ugovor na štetu klijenta, neće moći imati sudsku zaštitu, a Banka će na svaki način nastojati oštetiti klijente jer to rade, evo već sedam punih godina!


- Zaključivanjem novog ugovora možete sebi i svojoj obitelji omogućiti ugovaranje anuiteta koji možete vraćati. Banka se, zbog uvjeta koji je odredila EK mora pripremiti za prodaju i vrlo joj je bitno da se tužbeni zahtjevi povuku. Ukoliko povučete tužbeni zahtjev prije adekvatnog rješavanja svog problema, tko vam garantira da će banka ispuniti svoju obvezu i zar je ikad dosad!?


- Banci je radi izrade godišnjeg obračuna i prijenosa zdrave aktive u sestrinsku banku u Banja Luci, odnosno rezerviranja koje mora provesti za svaki pokrenuti sudski spor, a vjerojatno i za kompletan proizvod „CHF“ vrlo bitno brzo riješiti problem i uz najmanje troškove. Činjenica da je Banka zabranila izdavanje analitičke kartice i da klijenti čekaju i po mjesec dana na dokument koji „masno“ plate banci pokazuje da banka i u ovom slučaju ne radi „ S VAMA, UZ VAS, ZA VAS“ nego će iskoristiti neinformiranost klijenata  i osigurati sebi extra profit „S VAMA, PROTIV VAS  I ZA SEBE“.


 "Stoga pozivamo članove Udruženja i druge korisnike kredita da nam se HITNO obrate sa kompletnom dokumentacijom radi utvrđivanja vašeg potencijalnog i prihvatljivog novog ugovornog odnosa sa Bankom, a koji će udruženje uz Vašu suglasnost voditi u vašu korist. Samo koordinirano i zajedničkim nastupom prema banci, ali za svakog klijenta individualno ćemo se dugoročno riješiti ove pošasti zvane PLJAČKA KORIŠTENJEM TERMINA CHF", kazali su iz UKK Švicarac. 


Inače, sastanak ovlaštenih članova UKK Švicarac Marice Glibić i Mirsada Sarajlića sa direktorom HYPO ALPE ADRIA BANK DD MOSTAR, a kojem sastanku su, između ostalih bili nazočni i izvršni direktor Martin Leberle, član uprave nadležan za financije u BiH  i direktor za pravne poslove Dino Aganović  trajao je više od dva i pol sata.

Održan je na poziv Alexandera Pickera, a na temu ponuda banke za obeštećenje klijentima radi više obračunatih i naplaćenih anuiteta po osnovu neusklađenosti kamatne stope sa ugovorenim uvjetima iz Ugovora o kreditu i kretanja referentne kamatne stope za koju je vezan kredit, odnosno kretanja LIBOR za CHF kamatne stope.

Nakon iscrpnih razgovora i više puta ponovljenih fraza o zakonitosti rada banke pregovarači iz banke i predstavnici UKK ŠVICARAC zaključili su da su ugovori koji su predmet analize, sačinjeni u različitim uvjetima, da su ugovoreni različiti uvjeti vraćanja kredita, da je primjena odluka banke u otplatnom razdoblju za klijente bile vrlo različita, ali i da je ponašanje klijenata u otplatnom razdoblju bilo vrlo različito.

Rezultat ovih različitosti je nemogućnost izrade jednoobraznog modela i primjena principa i politika  prema kreditnim dužnicima po univerzalnom modelu. Iz tih razloga banka nije dala obećanu ponudu o načinu rješenja problema nego je predložila princip koji stručni tim UKK ŠVICARAC primjenjuje, već dvije godine, a to je individualni pristup svakom ugovornom odnosu.

Krajnji cilj je zatvaranje ugovornog odnosa u CHF i zaključivanje ugovora u markama ili eurima. Iznos kredita  i uvjeti vraćanja dugovanog iznosa iz novog ugovora bi bio predmet razgovora i dogovora svakog klijenta-člana udruženja ponaosob. Nakon završenih razgovora, usuglašenih uvjeta novog ugovornog odnosa, potpisivanja Ugovora o kreditu i osiguravanja instrumenata osiguranja kredita klijenti bi povukli tužbeni zahtjev.
 
Na prijedlog voditeljice tima Marice Glibić doneseni su slijedeći zaključci:
 
-stručni tim UKK ŠVICARAC će obraditi, pripremiti i predložiti uvjete noveliranog kreditnog odnosa za desetak klijenata iz različitih ugovora i trenutnih situacija u otplati kredita;
-utvrđene i obrazložene uvjete novog kreditnog odnosa voditeljica tima UKK ŠVICARAC će predložiti upravi banke – g. Pickeru, a koji uvjeti bi nakon, eventualnih korigiranja bili stavljeni na kreditni odbor;
-nakon odluke kreditnog odbora prihvatljive klijentu, pristupilo bi se potpisivanju ugovora o kreditu i osiguranju instrumenata osiguranja;
-tek sa završetkom čitave procedure oko potpisa ugovora o kreditu klijent bi povukao tužbeni zahtjev.
Uvjet za izradu ovakvog prijedloga je suglasnost klijenta za ponuđene uvjete novog kredita i davanje izjave klijenta da će povući tužbu  tek nakon zaključivanja novog ugovora o kreditu.
Na ovaj način bi bili obrađeni svi klijenti koji prihvaćaju noveliranje kreditnog odnosa sa ovom Bankom.

Inače, u jučer objavljenom priopćenju Picker je pozvao klijente Banke „da se obrate direktno u svoje poslovnice i da započnu pregovore vezane za olakšanje otplate sukladno i utemeljeno na ugovorima koje su klijenti sklopili sa Bankom i naglasio da je banka je formirala i posebno radno tijelo koje je direktno pod supervizijom Uprave banke, kako bi osigurala brzi proces odlučivanja.“. (K.S.P/republikainfo.com)

Komentari:

No comment.

"Herceg-Bosno u srcu te nosim"

Top teme


 

Trach

Promo

Kolumna