LOŠA VIJEST: Kasni isplata civilnim žrtvama rata; DOBRA VIJEST: Naknada uvećana

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike priopćeno je da će neznatno kasniti isplata naknada civilnim žrtvama rata za srpanj 2012.godine - županijska ministarstva previdjela prestanak Zakona o uštedama i dostavili zahtjeve na umanjene iznose, umjesto uvećane.

 


Isplata će kasniti iz razloga što su županijska ministarstva nadležna za socijalnu zaštitu za mjesec srpanj 2012. godine resornom federalnom ministarstvu dostavila zahtjeve za isplatu novčanih naknada za civilne žrtve rata i članove njihovih obitelji po osnovici 507,56 KM, umanjenoj 10 posto prema Zakonu o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 50/09).

Međutim, prestankom važenja ovog Zakona, od 1.7.2012. godine kod obračuna novčanih naknada trebalo je primijeniti uvećanu osnovicu 574,10 KM, usklađenu sa osnovicom braniteljsko-invalidske zaštite u FBiH, pojašnjava se iz mjerodavnog federalnog ministarstva.  /republikainfo.com/

Komentari:


Anketa

DA SU DANAS IZBORI

Za koga biste glasovali?

1128
HDZ BiH
289
SDA
71
SNSD
119
SBB BiH
1052
HDZ 1990
1180
SDP
32
PDP
308
NSRZB
91
SDS
470
HSP BiH
793
SPP
59
SBiH
53
Građanska koalicija '1. mart'
990
Demokratska fronta
93
Hrvatski narodni savez
98
Ostalo
23
Ne znam
239
Neću glasovati
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.
Top teme


Trach

 

Promo

Kolumna