LOŠA VIJEST: Kasni isplata civilnim žrtvama rata; DOBRA VIJEST: Naknada uvećana

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike priopćeno je da će neznatno kasniti isplata naknada civilnim žrtvama rata za srpanj 2012.godine - županijska ministarstva previdjela prestanak Zakona o uštedama i dostavili zahtjeve na umanjene iznose, umjesto uvećane.

 


Isplata će kasniti iz razloga što su županijska ministarstva nadležna za socijalnu zaštitu za mjesec srpanj 2012. godine resornom federalnom ministarstvu dostavila zahtjeve za isplatu novčanih naknada za civilne žrtve rata i članove njihovih obitelji po osnovici 507,56 KM, umanjenoj 10 posto prema Zakonu o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 50/09).

Međutim, prestankom važenja ovog Zakona, od 1.7.2012. godine kod obračuna novčanih naknada trebalo je primijeniti uvećanu osnovicu 574,10 KM, usklađenu sa osnovicom braniteljsko-invalidske zaštite u FBiH, pojašnjava se iz mjerodavnog federalnog ministarstva.  /republikainfo.com/

Komentari:


Anketa

DA SU DANAS IZBORI

Za koga biste glasovali?

1094
HDZ BiH
280
SDA
70
SNSD
117
SBB BiH
1014
HDZ 1990
1146
SDP
31
PDP
308
NSRZB
90
SDS
469
HSP BiH
720
SPP
59
SBiH
53
Građanska koalicija '1. mart'
956
Demokratska fronta
92
Hrvatski narodni savez
98
Ostalo
23
Ne znam
226
Neću glasovati
10 Votes left

jVS by www.joomess.de.
Top teme


Trach

 

Promo

Kolumna