Čamber: Potrebna reforma programa socijalnih transfera

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber naglasio je da je BiH potrebna reforma koja će promijeniti programe socijalnih transfera i proizvesti sistem koji bi bio manji teret za javne blagajne, više isplativ i bolje ciljan prema onima koji su u stanju socijalne potrebe.

 Upravo u tome, kako je rekao danas na konferenciji za novinare u Sarajevu, doprinosi Projekt podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP) koji se financira iz IDA kredita, odnosno sredstava Svjetske banke u iznosu devet milijuna američkih dolara.

Prema Čamberovim riječima projekt je započeo 2010. i traje do 2014. godine, a u njegovom finansiranju Federalna vlada sudjeluje s 600 000 dolara, a s 4,8 milijuna Federalni zavod za zapošljavanje i taj projekt Svjetska banka smatra uspješnim u dosadašnjoj realizaciji.

"U FBiH javna potrošnja na socijalne transfere iznosi čak 40 posto i takva potrošnja zahtjeva  visoku razinu prihoda u federalni proračun te, kada se uzme u obzir prikupljanje prihoda, dolazi se do zaključka da vlasti u BiH opterećuju privatni sektor i osobe s visokim porezima i na taj način smanjuju mogućnost za kreaciju novih radnih mjesta i za privatne investicije", kazao je ministar Čamber.

Dodao je da 40 posto populacije u BiH prima transfere bazirane na sustavu osiguranja i da bi, ukoliko bi tih transfera nestalo, siromaštvo poraslo za 25,8 posto.

Ministar je kazao da iz projekta SSNEP proizilaze četiri programa na kojima radi implementacijska jedinica PIU SESER koja djeluje pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike,a to su: Jačanje dizajna mreža socijalne sigurnosti, Jačanje administracije i nadzora nad naknadama, Posredovanje i podrška zapošljavanju, koji se providi s Federalnim zavodom za zapošljavanjei Strategija komunikacije.

Amrudin Nurak, direktor PIU SESER-a, kazao je da će, između ostalog, u sklopu SSNESP-a biti ukupno adapritano 40 centara za rad, od čega 25 do kraja ove te da će biti  uspostavljen i jedinstven registar primatelja socijalnih davanja.

Nurak je istaknuo da je do sada kroz spomenuti program posredovano za oko 3.100 osoba, od koji je 2.000 dobilo posao, dok su ostali obuhvaćeni programima dokvalifikacije, prekvalifikacije i slično.

Omer Korjenić iz Federalnog zavoda za zapošljavanje također je podsjetio je da ovaj zavod već objavio javne pozive za četiri programa aktivne politike zapošljavanja u Federaciji.

Riječ je o programima za koje je izdvojeno 12 milijuna KM, s ciljem zapošljavanje negdje oko 4.500 osoba. (Izvor: Fena)

Komentari:

No comment.

Birači, prasići, jagnjići

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna