Usvojen zakon o porijeklu imovine dužnosnika u SŽ-u

Prijedlog zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i savjetnika u Sarajevskoj županiji usvojen je u srijedu jednoglasno u županijskoj Skupštini.Predloženi zakon nalaže obaveze nositeljima javnih dužnosti da ubuduće prijavljuju zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobiju tijekom obavljanja javne funkcije, izvijestio je N1.

Prijedlog predviđa i kazne od 1.000 do 2.500 KM za kašnjenje u godišnjem prijavljivanju imovine, od 10.000 do 20.000 KM za neprijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti, a za ponovljeni prekršaj, od 3.000 do 6.000 KM.

Jedan od razloga za donošenje tog zakona je i obveza proizašla iz međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, konkretno iz Konvencija o borbi protiv korupcije, navodi predlagač - aktualna županijska vlada.

Kako je navedeno, njena intencija je transparentan rad i borba protiv korupcije.

Za provođenje zakona bit će nadležan Ured Sarajevske županije za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

 

/Republikainfo.com/

 

Komentari:

No comment.

Šutnja

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna