Grad Čapljina od sada ima i Gradsko vijeće

Usvajanjem Prijedloga statutarne odluke Grada Čapljine – dotadašnj Općinsko vijeće počelo je funkcionirati kao Gradsko vijeće Čapljina.Na 15. sjednici Općinskog vijeća Čapljina, održanoj u srijedu, 22. svibnja, većinom glasova vijećnika usvojeno je šesnaest točaka dnevnog reda. Od  15. točke dnevnog reda „Prijedlog statutarne odluke Grada Čapljina“, Općinsko vijeće je počelo funkcionirati kao Gradsko vijeće Čapljina.

Usvajanjem statutarne odluke Grada Čapljine  definirala su se i tijela Grada a čine ga Gradsko vijeće i Gradonačelnik.
Gradsko vijeće je zastupničko tijelo građana Grada i tijelo lokalne samouprave izabrano na temelju općeg biračkog prava izravnim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada, te obavlja druge poslove sukladno Ustavu, zakonu i Statutu Grada. Gradsko vijeće Čapljina čini 25 vijećnika.

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti Grada i bira se izravno na način i po postupku utvrđenim zakonom.
Kronologija postupka proglašenja i dobivanja statusa grada:
Na trećoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 3.3.2017.godine usvojena je inicijativa načelnika općine i donesena  Odluka o pokretanju postupka proglašenja Općine Čapljina gradom (broj: 01-06-1059/17) čime je jasno izražena volja i stav Općinskog vijeća da Općina Čapljina dobije status Grada.

 

 


Vlada FBiH je 27. svibnja 2017. na 100. sjednici prihvatila je inicijativu općine Čapljina za pokretanje postupka proglašenja Čapljine gradom, koju je dostavio načelnik ove općine.
Pravni temelj za donošenje Odluke o proglašenju Općine Čapljina gradom je članak 5. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj 49/06 i 51/09). U smislu ovog članka, pozivamo se na stavak: „Izuzetno od uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka, gradom se može proglasiti općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja“.

Čapljina je grad koji je stasao planski. Uz mnogobrojne prirodne ljepote, zemljopisni položaj i urbanu fizionomiju, Čapljina se može pohvaliti sa devet nacionalnih spomenika: Utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo; Stari grad u Gabeli; Rimska vila u Višićima; Stari grad Počitelj (na tentativnoj listi UNESCO-a za upisu svjetsku baštinu); Stari most u Klepcima; Crkva preobraženja Hristovog u Klepcima; Pašića kula s dvorima u Bivoljem Brdu; Crkva uspenja sv. Bogorodice u Gabeli i Kulina u Dračevu. Zbog svega navedenog mnogi s razlogom svrstavaju grad Čapljinu među najljepše gradove u Bosni i Hercegovini.

Pored navedenih nacionalnih spomenika na privremenoj listi nacionalnih spomenika od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika još su: Crkva sv. Franje Asiškog u samom središtu grada, Crkva sv. Stjepana u Gabeli i Park prirode Hutovo blato.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je 28. veljače 2018. podržao prijedlog Zakona o gradu Čapljina te je isti proslijeđen Domu naroda Parlamenta Federacije BiH koji je 1. travnja 2019. prihvatio prijedlog Zakona o gradu Čapljini.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o Gradu Čapljini  koji je objavljen 08. svibnja 2019. u Službenim novinama Federacije BiH. Zakon je stupio na snagu 8 dana nakon objavljivanja u Službenim novinama tj. 16. 05. 2019. godine te se taj datum računa kao Dan proglašenja Čapljine Gradom./Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Lideri

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna